Disclaimer för KommerAlla.se


Reklam
KommerAlla.se är en avgiftsfri tjänst där drift och verksamhet finansieras med hjälp av reklam. Reklam förekommer dels i form av banners på sajten och dels i de utskick som görs via e-post. KommerAlla.se har en etisk och moralisk granskning av annonsbudskap och annonsörer.


Användare och användning
KommerAlla.se är tänkt som en tjänst för privata användare. Det är ej tillåtet för användare att, utan vårt godkännande, sprida kommersiellt budskap genom sajten eller sajtens utskick. Det är enligt lag förbjudet att skicka reklam via e-post till en fysisk person om denne inte samtyckt till detta på förhand. KommerAlla.se äger rätten att stänga av användare och radera gruppsidor vid icke önskvärd ,eller misstanke om kriminella, aktiviteter. KommerAlla.se kommer även att polisanmäla användare som misstänks använda sajten i kriminellt syfte.


Sekretess
KommerAlla.se lämnar ej ut e-postadresser eller andra uppgifter om användare till annan part förutom till polis vid misstanke om kriminell verksamhet.


Information
KommerAlla.se ansvarar ej för den information i utskick som användarna själva valt att skicka ut.


Driftsstörningar
KommerAlla.se friskriver sig från ansvar för förlorad information eller uteblivna utskick på grund av tekniska problem eller driftsproblem. KommerAlla.se kommer ej heller ersätta användare som drabbas av problem på grund av tekniska problem, driftsproblem eller andra fel som kan komma att uppstå.


Om KommerAlla Annonsera Kontakt Hjälp Tipsa en kompis Disclaimer Copyright (c) 2006-2018